We make the world more fertile

Er zijn grenzen. Er zijn grenzen aan wat we van de aarde mogen vragen. Onze organische meststoffen respecteren die grenzen en optimaliseren wat daarbinnen mogelijk is.

De beschikbare gronden en akkers vruchtbaar – en vruchtbaarder – maken, na decennia van chemische uitputting, dat is wat Orgamé probeert te doen. Onze organische meststoffen verrijken de bodem en zijn de sleutel naar een vruchtbare toekomst.

van onze grondstoffen zijn afkomstig uit hernieuwbare bronnen
klanten wereldwijd
paletplaatsen opslagruimte

Toepassingen